For chosen period 21 9 0 0 0
G G Pen YC
Delta Saratov 21 8 0 0 0
Krylia Sovetov 0 1 0 0 0