Team

Player Role Date of birth
1 Stanislav Kosharnyi Goalkeeper 22.07.1994, 30 years
31 Aleksandr Emelyanov Goalkeeper 31.05.1995, 29 years
35 Maksim Dolgopolov Goalkeeper 23.09.1997, 26 years
3 Andrei Novikov Defender 07.02.1996, 28 years
14 Vladimir Raskin Defender 06.06.1996, 28 years
Philipp Borer Defender 15.06.1990, 34 years
2 Nuritdin Mamadiev Universal 26.11.1995, 28 years
7 Dmitrii Kartashov Universal 20.05.1994, 30 years
19 Mikita Chaikouski Universal 21.05.1998, 26 years
6 Kanela CHagas Nestor Brendo Striker 11.02.1996, 28 years
8 Artem Voloshin Striker 06.11.1995, 28 years
9 Yan Peletskiy Striker 20.08.1996, 27 years
11 Amadius Vinogradov Striker 27.02.1999, 25 years
20 Fedor Zemskov Striker 13.01.1988, 36 years
Boris Nikonorov Striker 03.04.1989, 35 years
Фелипе Дуарте Да Сильва
To teams list