# Team
1 Франция
2 Аргентина
3 Австралия
1 2 3
G W Wot Wpn Lpn Lot L GS - GC P
2 2 0 0 0 0 0 13 - 3 6
2 1 0 0 0 0 1 5 - 9 3
2 0 0 0 0 0 2 2 - 8 0

# Team
1 Бразилия
2 Испания
3 Таиланд
1 2 3
G W Wot Wpn Lpn Lot L GS - GC P
2 2 0 0 0 0 0 13 - 3 6
2 1 0 0 0 0 1 5 - 5 3
2 0 0 0 0 0 2 3 - 13 0

# Team
1 Португалия
2 Япония
3 США
1 2 3
G W Wot Wpn Lpn Lot L GS - GC P
2 2 0 0 0 0 0 13 - 3 6
2 1 0 0 0 0 1 3 - 6 3
2 0 0 0 0 0 2 5 - 12 0

# Team
1 Уругвай
2 Украина
3 ЮАР
1 2 3
G W Wot Wpn Lpn Lot L GS - GC P
2 2 0 0 0 0 0 12 - 7 6
2 1 0 0 0 0 1 12 - 6 3
2 0 0 0 0 0 2 4 - 15 0