Испания 6 : 3 Russia

12
24
36
The players in the match is not declared
(Gk) Andrey Bukhlitskiy
1
Urii Gorchinskii
2
Anton Shkarin
7
Egor Shaykov
9
Rustam Shakhmelyan
10
(Gk) Leonid Gorodnov
12
Ruslan Amanov
Yury Krasheninnikov
5
Ilia Leonov
8
Vladislav Aksenov
13
Main coaches
The staff in the match is not declared
Nikolai Pisarev Head Coach