For chosen period 35 23 0 3 0
G G Pen YC
City 35 22 0 3 0
Krylia Sovetov 0 1 0 0 0