Tournament Date Time Match Score
09.11.2019 16:30 JapanEgypt 7 : 2
08.11.2019 16:30 EgyptItaly 4 : 3
07.11.2019 16:30 MexicoEgypt 1 : 4
06.11.2019 19:00 IranEgypt 5 : 3
05.11.2019 17:55 EgyptRussia 3 : 5