Group Tour Date, time
1 tour 16.12.2018, 11:00 ELMONTRosich 1 : 5
1 tour 16.12.2018, 12:15 StroginoBSC Spartak Moscow 0 : 7
1 tour 16.12.2018, 13:30 NovatorЦСКА-2 4 : 3
2 tour 22.12.2018, 12:00 ELMONTNovator 3 : 6
4 tour 22.12.2018, 13:15 RosichЦСКА-2 3 : 2 (a.e.t.)
3 tour 20.01.2019, 11:00 NovatorRosich 8 : 3
3 tour 20.01.2019, 12:15 ЦСКА-2Strogino 3 : 2
4 tour 27.01.2019, 13:00 BSC Spartak MoscowNovator 5 : 3
4 tour 27.01.2019, 14:15 StroginoELMONT 5 : 2
5 tour 02.02.2019, 12:00 RosichBSC Spartak Moscow 2 : 4
5 tour 02.02.2019, 13:15 ELMONTЦСКА-2 9 : 4
5 tour 02.02.2019, 14:30 NovatorStrogino 10 : 1
3 tour 07.02.2019, 12:00 BSC Spartak MoscowELMONT 11 : 4
2 tour 09.02.2019, 14:15 RosichStrogino 3 : 2
6 tour 10.02.2019, 11:00 RosichELMONT 4 : 3
6 tour 10.02.2019, 12:15 BSC Spartak MoscowStrogino 11 : 0
6 tour 10.02.2019, 13:30 ЦСКА-2Novator 1 : 2
7 tour 16.02.2019, 12:00 RosichNovator 3 : 6
7 tour 16.02.2019, 13:15 StroginoЦСКА-2 0 : 1
7 tour 16.02.2019, 14:30 ELMONTBSC Spartak Moscow 0 : 7
9 tour 09.03.2019, 12:00 ЦСКА-2Rosich 3 : 5
9 tour 09.03.2019, 13:15 NovatorBSC Spartak Moscow 4 : 8
9 tour 09.03.2019, 14:30 ELMONTStrogino 3 : 3 (1:3 pen)
8 tour 10.03.2019, 11:20 StroginoRosich 2 : 3
8 tour 10.03.2019, 12:15 NovatorELMONT 10 : 3
8 tour 10.03.2019, 13:30 BSC Spartak MoscowЦСКА-2 5 : 3
2 tour 16.03.2019, 19:00 ЦСКА-2BSC Spartak Moscow 3 : 6
10 tour 17.03.2019, 11:00 ЦСКА-2ELMONT 9 : 5
10 tour 17.03.2019, 12:15 StroginoNovator 1 : 3
10 tour 17.03.2019, 13:30 BSC Spartak MoscowRosich 5 : 2