Russia 7 : 3 Poland

12
24
36
Russia

Match events

Poland
1
Andrey Bukhlitskiy (Gk)
6
Dmitrii Shishin
7
Anton Shkarin
8
Ilia Leonov
9
Egor Shaykov
12
Leonid Gorodnov (Gk)
Евгений Поляков
3
Dmitry Strutynskiy
4
Aleksey Makarov
18
Danil Khmara
The players in the match is not declared
Main coaches
Nikolai Pisarev Head Coach
The staff in the match is not declared