Russia 8 : 4 France

12
24
36
Russia

Match events

France
1
Andrey Bukhlitskiy (Gk)
12
Leonid Gorodnov (Gk)
Dmitry Strutynskiy
4
Aleksey Makarov
6
Dmitrii Shishin
7
Anton Shkarin
8
Ilia Leonov
9
Egor Shaykov
10
Rustam Shakhmelyan
13
Vladislav Aksenov
The players in the match is not declared
Main coaches
Nikolai Pisarev Head Coach
The staff in the match is not declared