For chosen period 20 6 0 1 1
G G Pen YC
Krylia Sovetov 20 6 0 1 1
Kronshtadt-Promenad 0 0 0 0 0