Team

Player Role Date of birth
1 Andrey Bukhlitskiy Goalkeeper 07.02.1982
2 Urii Gorchinskii Defender 05.05.1977
3 Roman Zaikin Defender 02.10.1979
7 Anton Shkarin Defender 15.11.1982, 41 years
8 Ilia Leonov Defender 21.12.1979
4 Aleksey Makarov Universal 20.08.1987, 36 years
5 Yury Krasheninnikov Striker 19.12.1984, 39 years
6 Dmitrii Shishin Striker 14.03.1986, 38 years
9 Egor Shaykov Striker 23.06.1980
10 Anatolii Peremitin Striker 27.10.1986, 37 years
11 Egor Eremeev Striker 08.12.1984
To teams list