Team

Player Role Date of birth
1 Andrey Bukhlitskiy Goalkeeper 07.02.1982
16 Maksim Chuzhkov Goalkeeper 11.04.1987, 34 years
2 Urii Gorchinskii Defender 05.05.1977
7 Anton Shkarin Defender 15.11.1982, 38 years
8 Ilia Leonov Defender 21.12.1979
4 Aleksey Makarov Universal 20.08.1987, 33 years
10 Artur Paporotnyi Universal 28.11.1985, 35 years
5 Yury Krasheninnikov Striker 19.12.1984, 36 years
6 Dmitrii Shishin Striker 14.03.1986, 35 years
14 Anatolii Peremitin Striker 27.10.1986, 34 years
15 Kirill Romanov Striker 20.01.1990, 31 years
18 Aleksei Krutikov Striker 09.09.1991, 29 years
To teams list