Russia 13 : 1 Andorra

12
24
36
Russia

Match events

Andorra
1
Andrey Bukhlitskiy (Gk)
6
Dmitrii Shishin
7
Anton Shkarin
8
Ilia Leonov
9
Egor Shaykov
12
Leonid Gorodnov (Gk)
2
Urii Gorchinskii
4
Aleksey Makarov
5
Dmitry Strutynskiy
10
Rustam Shakhmelyan
13
Vladislav Aksenov
14
Egor Eremeev
The players in the match is not declared
Main coaches
Nikolai Pisarev Head Coach
The staff in the match is not declared