Италия 6 : 4 Russia

12
24
36
The players in the match is not declared
(Gk) Andrey Bukhlitskiy
1
Dmitrii Shishin
6
Anton Shkarin
7
Ilia Leonov
8
Egor Shaykov
9
(Gk) Leonid Gorodnov
12
Urii Gorchinskii
2
Dmitry Strutynskiy
3
Aleksey Makarov
4
Egor Eremeev
11
Main coaches
The staff in the match is not declared
Nikolai Pisarev Head Coach