Statistic

# Player Role Team Total Biciclets Goals Scoring % Games
1
Dmitrii Shishin Striker 29 1 5 17.24 4
2
Aleksey Makarov Universal 26 2 2 7.69 4
3
Artur Paporotnyi Universal 19 0 5 26.32 4
4
Fedor Zemskov Striker 18 8 4 22.22 4
5
Maksim Chuzhkov Goalkeeper 15 0 0 0 4
6
Yury Krasheninnikov Universal 10 0 2 20 4
7
Nikolai Kryshanov Striker 10 3 0 0 4
8
Viktor Kryshanov Defender 10 3 0 0 4
9
Andrei Novikov Defender 5 0 1 20 4
10
Pavel Bazhenov Goalkeeper 4 0 2 50 4
11
Anton Shkarin Defender 4 0 1 25 4
12
Kirill Romanov Striker 3 0 1 33.33 4